Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.

Bli-Blip

Lời Bài Hát Bli-Blip

Lời Bài Hát Bli-Blip


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bli-Blip:

(scat intro)

My love to you I bring
On account of you can sing
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

My love for you is true
On account of you can do
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

My poor heart, gives a start
Like a jitterbug, just won’t stop
Mix your crooning, with my spooning
And let me blow my top, mop!

Your love to me I’ve sworn
On account of mine is y’orn
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

(scat interlude)

My poor heart, gives a start
Like a jitterbug, just won’t stop
So mix your crooning, with my spooning
And let me blow my top, mop!

Your love to me I’ve sworn
On account of mine is y’orn
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất