Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao

Bli-Blip

Lời Bài Hát Bli-Blip

Lời Bài Hát Bli-Blip


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bli-Blip:

(scat intro)

My love to you I bring
On account of you can sing
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

My love for you is true
On account of you can do
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

My poor heart, gives a start
Like a jitterbug, just won’t stop
Mix your crooning, with my spooning
And let me blow my top, mop!

Your love to me I’ve sworn
On account of mine is y’orn
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

(scat interlude)

My poor heart, gives a start
Like a jitterbug, just won’t stop
So mix your crooning, with my spooning
And let me blow my top, mop!

Your love to me I’ve sworn
On account of mine is y’orn
Bli-Blip, Bobby, Flam, Flam, Flam, Hit the yaddle oddle bayou

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất