Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

Black Diamonds And Blue Pearls [interlude]

Lời Bài Hát Black Diamonds And Blue Pearls [interlude]

Lời Bài Hát Black Diamonds And Blue Pearls [interlude]


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Black Diamonds And Blue Pearls [interlude]:

Source: janis (janis@betatesters.com)

We set up a jude of color
For the darker shade
Set us up to never win

Stiffling one another, slamming doors
Pushin’ and shovin’ each other, oh

1 – black diamonds and blue pearls
Small bits of sand
Made by the hand that bruised the world

2 – oh, black diamonds and blue pearls
Molded of clay, taught just to pray
And to be proud of

Repeat 1

Yes we are

Repeat 2

Black diamonds and blue pearls

Repeat 1 & 2 until fade

”]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất