Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Black Cat

Lời Bài Hát Black Cat

Lời Bài Hát Black Cat


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Black Cat:

Black cat, black cat’s gone
Gone for good, gone for long
Don’t believe that he left me alone
And i hope he don’t come home
Looking back, the black (past)
Trust him once, lost my map
Trust again to save my bones
And i never made it back

Black cat, black cat’s gone
Gone for good, gone for long
Don’t believe i made it home
And i hope he don’t come home

Never had anything
Never lose and i never win
Lost my only love, never get her back
There’s a black cat on my back

Black cat, black cat’s gone
Gone for good, gone for long
Don’t believe that he left me alone
And i hope he don’t come home

Beg for mercy, laying low
Down where the poor dogs go
Lick my wounds, when (i go home)
Death is spiriling down
Death is low

Black cat, black cat’s gone
Gone for good, gone for long
Can’t believe that he left me alone
And i hope he don’t come home

Every day, every hour
Another baby’s born
Going to hang my head, (dry and blind)
’til the black cat drags it home

Black cat, black cat’s gone
Gone for good, gone for long
Can’t believe that he left me alone
And i hope he don’t come home

Beg for mercy, i’m laying low
Down where the poor dogs go
Lick my wounds, when i grow old
The sun is down and gone
The sun is down
The sun is down and gone
The sun is down
The sun is down and gone
The sun is down
The sun is down and gone

Black cat

The sun is down and gone

Hope he don’t come home
I hope he don’t come home
I hope he don’t come home

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất