Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

Black Betty

Lời Bài Hát Black Betty

Lời Bài Hát Black Betty


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Black Betty:

Ram jam
(h. ledbetter)

Whoa, black betty (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)
Black betty had a child (bam-ba-lam)
The damn thing gone wild (bam-ba-lam)
She said, "i’m worryin’ outta mind" (bam-ba-lam)
The damn thing gone blind (bam-ba-lam)
I said oh, black betty (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)

Oh, black betty (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)
She really gets me high (bam-ba-lam)
You know that’s no lie (bam-ba-lam)
She’s so rock steady (bam-ba-lam)
And she’s always ready (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)

Whoa, black betty (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)
She’s from birmingham (bam-ba-lam)
Way down in alabam’ (bam-ba-lam)
Well, she’s shakin’ that thing (bam-ba-lam)
Boy, she makes me sing (bam-ba-lam)
Whoa, black betty (bam-ba-lam)
Whoa, black betty bam-ba-lam

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất