Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Billy’s Bag

Lời Bài Hát Billy's Bag

Lời Bài Hát Billy’s Bag


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Billy’s Bag:

Music by ??
Produced by chris thomas
Recorded 1969 at emi studios, abbey road
Never released (the bread and beer band)

[instrumental]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất