Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Big As I Can Dream

Lời Bài Hát Big As I Can Dream

Lời Bài Hát Big As I Can Dream


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Big As I Can Dream:

(montgomery)

I know they don’t think that i’ll amount to much
But your love has given me the magic touch
Just put your faith in me and strange as it may seem
I will build a dream for you
Big as i can dream

I know that they want the best things for you
That is just what i have planned
If they only knew.

There’s no mountain that’s too high
I can ford any stream
For your love i can be
Big as i can dream.

There’s no mountain that’s too high
I can ford any stream
For your love i can be
Big as i can dream
Big as i can dream
Big as i can dream.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất