You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Big As I Can Dream

Lời Bài Hát Big As I Can Dream

Lời Bài Hát Big As I Can Dream


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Big As I Can Dream:

(montgomery)

I know they don’t think that i’ll amount to much
But your love has given me the magic touch
Just put your faith in me and strange as it may seem
I will build a dream for you
Big as i can dream

I know that they want the best things for you
That is just what i have planned
If they only knew.

There’s no mountain that’s too high
I can ford any stream
For your love i can be
Big as i can dream.

There’s no mountain that’s too high
I can ford any stream
For your love i can be
Big as i can dream
Big as i can dream
Big as i can dream.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất