Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Beyond The Sea

Lời Bài Hát Beyond The Sea

Lời Bài Hát Beyond The Sea


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Beyond The Sea:

Somewhere beyond the sea
Somewhere waiting for me
My lover stands on golden sands
And watches the ships that go sailing

Somewhere beyond the sea
He’s watching for me
If I could fly like birds on high
Then straight to his arms I’d go sailing
It’s far beyond a star, it’s near beyond the moon
I know beyond a doubt
My heart will lead me there soon

We’ll meet beyond the shore
We’ll kiss just as before
Happy we’ll be beyond the sea
And never again I’ll go sailing
Some sailing

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất