Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.

Behind The Grey

Lời Bài Hát Behind The Grey

Lời Bài Hát Behind The Grey


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Behind The Grey:

I can’t see much truth in what’s being spoken
I can’t see much hope in what lays broken
I can’t see much truth in what’s being spoken
I can’t see much hope in what lays broken
I’ve seen it many times
Prey for that day when you’ll leave behind the grey
Prey for that day when your feet could walk on different
Soil
You’ve felt an omen..
"oh another" i’ve heard this many times
When i speak, silence
So assured that you could find …i seek it more
Prey for that day when you’ll leave behind the grey
Prey for that day when your feet could walk on different
Soil
I can’t see much truth in what’s being spoken
I can’t see much hope in what lays broken
Prey for that day when you’ll leave behind the grey
Prey for that day when your feet could walk on different
Soil
Prey for that day when you’ll leave behind the grey
Prey for that day, and that night you came
You came and saw the earth…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất