"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Bed And Breakfast Man

Lời Bài Hát Bed And Breakfast Man

Lời Bài Hát Bed And Breakfast Man


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bed And Breakfast Man:

Well there’s a man i know
At least i used to years ago
I didn’t really mind
He used to come ’round all the time

Of course he had to be fed
I had to give him a bed
He used to kip on my sofa
They used to call him a loafer

I’ve heard he’s changed
A lot since then
But some of his ways
He just can’t mend

Told the other day
That he’d offered to pay
He didn’t like his dad
He earned all he ever had

He didn’t have no shame
He was a master at his game
He never showed his hand
He was the bed and breakfast man

He was, he was the bed and breakfast man…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất