Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Because I’m Beautiful

Lời Bài Hát Because I'm Beautiful

Lời Bài Hát Because I’m Beautiful


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Because I’m Beautiful:

And with so many people in the room above
That was the weirdest place that i’ve ever made love
I was so sure you were trying to impress
That my heart stopped dead when you slipped out¡­

Slipped right out of your dress
I knew that you would say yes
Yeah, what if we’d been caught?
I never gave it a thought!

Everybody wants to know
How every party seems to become my show
They ask me why my life is never dull
I just say: "because¡­"

"because i’m beautiful¡­"
Oh i’m sure there’s no man you can’t pull
But that was just a joke!
I saw his face when you spoke

And when the conversation turns to sex
You always say something no one expects

And that’s exactly why i love you
That’s why i can’t get enough of you
You’re unconventional but it’s not intentional and that’s the greatest thing about you
You’re a premium bohemian and i couldn’t live one day without you

So beautiful!
I’m sure there’s no girl you can’t pull
But that was just a joke!
Well i saw her face when you spoke

And when the conversation turns to sex
You always say something no one expects

And that’s exactly why i love you
That’s why i can’t get enough of you
You’re unconventional but it’s not intentional and that’s the greatest thing about you
You’re a premium bohemian and i couldn’t live one day without you

And that’s exactly why i love you
That’s why i can’t get enough of you
You’re unconventional but it’s not intentional and that’s the greatest thing about you
You’re a premium bohemian and i couldn’t live one day without you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất