Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Beauty And The Mess

Lời Bài Hát Beauty And The Mess

Lời Bài Hát Beauty And The Mess


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Beauty And The Mess:

blue waters blue eyes color me
if any could come this close I’d let them see
get it out again and play ’em one more song
it’s all they really want and who’s to say that’s wrong

ain’t that what you want them to know?
all they get of you is what they get out of the show
the rest is mine, I guess, the beauty and the mess
to hide

I pull myself under and down I go again
it’s just a little bit hard letting them in
looking at the world through elusive eyes
I hide in the spotlight it’s a great disguise

ain’t that what you want them to know?
all they all they get of you is what they get out of the show
the rest is mine, I guess, the beauty and the mess
to hide

behind the melody the words don’t mean a thing
but every tone I play would give whatever I’ve not said away
behind the melody the words don’t mean a thing
but every tone I play would give whatever I’ve not said away
behind the melody the words don’t mean a thing
but every tone I play would give whatever I’ve not said away

ain’t that what you want them to know?
all they all they get of you is all they get of you is what they get out of the
show
the rest is mine I guess the beauty and the mess…
ain’t that what you want them to know?
all they get of you is what they get out of the show
the rest is mine I guess the beauty and the mess
the rest the rest is mine I guess the beauty and the mess the rest the rest is
mine I guess I guess the beauty and the mess: to hide

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất