Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Beautiful Child

Lời Bài Hát Beautiful Child

Lời Bài Hát Beautiful Child


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Beautiful Child:

Something that i said
Made you wear a frown
The way you hang your head
Has made the tears come down

But don’t you wear a sigh
My beautiful child

You know it doesn’t burn
When you touch the sun
So don’t be concerned
My golden one
You’re gonna reach the sky
Fly …
Beautiful child

There is no other place
The human race
Is running out of space
There is no better love
And human love
Is what it takes

And i’ll be at your side
When you’re falling down
You’ll be feeling fine
When you hit the ground
So don’t slip away
Stay …
Beautiful child

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất