Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Bad Scene

Lời Bài Hát Bad Scene

Lời Bài Hát Bad Scene


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Bad Scene:

You ruin my day
You ruin my night
You ruin everything i do
You’re killing in my way
You’re killing in my life
You’re killing in everything i do

You’re hurting my heart
You’re hurting my pride
You’re hurting everything i own
You’re choking my head
It’s choking inside
Why don’t you leave my life alone

I just want to do it like it used to be
So, why don’t you leave it up to me
I want to tell you if you think it’s right
Baby, won’t you do it right?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất