Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Backstreet Girl

Lời Bài Hát Backstreet Girl

Lời Bài Hát Backstreet Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Backstreet Girl:

(jagger/richards)

I don’t want you to be high
I don’t want you to be down
Don’t want to tell you no lie
Just want you to be around

Please come right up to my ears
You will be able to hear what i say

Don’t want you out in my world
Just you be my backstreet girl

Please don’t be part of my life
Please keep yourself to yourself
Please don’t you bother my wife
That way you won’t get no help

Don’t try to ride on my horse
You’re rather common and coarse anyway

Don’t want you out in my world
Just you be my backstreet girl

Please don’t you call me at home
Please don’t come knocking at night
Please never ring on the phone
Your manners are never quite right

Please take the favors i grant
Curtsy and look nonchalant, just for me

Don’t want you part of my world
Just you be my backstreet girl

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất