Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Backdrifts

Lời Bài Hát Backdrifts

Lời Bài Hát Backdrifts


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Backdrifts:

We’re rotten fruit
We’re damaged goods
What the hell we’ve got nothing more to lose
One burst and we will probably crumble
We’re backdrifting
This far but no further
I’m hanging off a branch
I’m teetering on a breaker
Honey sweets so fall asleep
I’m backsliding
You fell into our arms
You fell into our arms
We tried but there was nothing we could do
Nothing we could do
All evidence has been buried
All tapes have been erased
But your footsteps give you away
So you’re backtracking
Oh oh oh
You fell into our arms
You fell into our arms
We tried but there was nothing we could do
Nothing we could do
You fell into our
You fell into a
We’re rotten fruit
We’re damaged goods
What the hell we’ve got nothing more to lose
One burst and we will probably crumble
We’re backdrifters

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất