Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.

Baby Strange

Lời Bài Hát Baby Strange

Lời Bài Hát Baby Strange


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Baby Strange:

(note: c#~d means slide c# to d)

C#~d d/d c#~d d/d

D…………………………….
I see you walking i see you talking
Cmaj7…………………
Ooh with all of my friends
D……………………………….
We’re shadowed under like some thunder
Cmaj7…………………
Ooh i wanna be your friend

D………………………..
I wann call ya i wanna ball ya
Cmaj7………….
Ooh all night long
D……………………………….
In winds of passion my whip is lashing
Cmaj7……………………
Ooh i wanna get you and then

F……….em…..
Ooh you’re strange
…..f…………c……
Dont lame me baby strange
…..cmaj7…am..
Dont lame me baby

D………………………….
The city’s shakin’ i aint fakin’
Cmaj7………………
Oh baby this is the end
D………………………….
I’m overloaded my head’s exploded
Cmaj7………………………..
Ooh i wanna gonna get you and then
D………………………….
I wanna call ya i wanna ball ya
Cmaj7…………
Ooh yeah it hurts

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất