Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Baby Step Back

Lời Bài Hát Baby Step Back

Lời Bài Hát Baby Step Back


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Baby Step Back:

Now it looks to me like the same old place
In the sky it looks like rain
The same old town with the same old streets
The address has not change
You can find me there
With the door shut tight
And the one wish that remains
Baby step back baby step back
Either step up or step back

No you know i don’t write no bad checks
I have no wish to repent
I’ve seen a few
But whatever i do
I don’t cause no accidents
Whiskey and wine help me pass the time
I don’t leave no evidence

Baby step back baby step back
Either step up or step back
Baby step back baby step back
Either step up or step back

Still i don’t kneel down
I was born to fight
So you’d best leave me alone
Maybe i’ll get much more than i need
Or much less than i should own
Last of all let me say it again
Either step up or step on

Baby step back baby step back
Either step up or step back
Baby step back baby step back
Either step up or step back

Baby walk back baby walk back
Either walk on or walk back
Baby step back …

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất