Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Aveda

Lời Bài Hát Aveda

Lời Bài Hát Aveda


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Aveda:

I got my head shaved for her
because she told me it would
do all the right things for my identity.
I never knew that it would;
I never knew that it could;
I think perhaps because it makes no difference.
Hold me down Aveda!
Hold me down… it feels so right.
All I know is what I’ve been told.
I got all done up for her
because she told me it would
do something to correct my identity.
I never knew that I should;
I never knew that I would;
I think perhaps because it makes no difference.
I can’t articulate it;
consistently frustrated;
her discontent over my identity.
I never knew that it would;
I never knew that it could;
I never knew because it makes no difference.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất