"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Aveda

Lời Bài Hát Aveda

Lời Bài Hát Aveda


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Aveda:

I got my head shaved for her
because she told me it would
do all the right things for my identity.
I never knew that it would;
I never knew that it could;
I think perhaps because it makes no difference.
Hold me down Aveda!
Hold me down… it feels so right.
All I know is what I’ve been told.
I got all done up for her
because she told me it would
do something to correct my identity.
I never knew that I should;
I never knew that I would;
I think perhaps because it makes no difference.
I can’t articulate it;
consistently frustrated;
her discontent over my identity.
I never knew that it would;
I never knew that it could;
I never knew because it makes no difference.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất