Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Ave Maria

Lời Bài Hát Ave Maria

Lời Bài Hát Ave Maria


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ave Maria:

ave maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventris
Ventris tuae, jesus
Ave maria

Ave maria
Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Benedictus fructus ventris tuae
Tuae, jesus

Ave maria

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất