Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Automatik Teknicolor

Lời Bài Hát Automatik Teknicolor

Lời Bài Hát Automatik Teknicolor


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Automatik Teknicolor:

A deeply obsessive
Suburban militias
Tender and blissful
Classified forever

A diplomatic fever
Of our own saviours
Married to the future
With no solution

So write the damaged letters
Until the darkness sparkles
Essential is the shimmer
Of automatik teknicolour

So write the damaged letters
Until the darkness sparkles
Essential is the shimmer
Of automatik teknicolour

A bitter-sweet kaleidoscope
A sorry-heart ritual
The trust of a Medusa
Evidence of memorials

This way is the purest
This way is the surest
And all of their dialects
Illustrate the pointless

So write the damaged letters
Until the darkness sparkles
Essential is the shimmer
Of automatik teknicolour

So write the damaged letters
Until the darkness sparkles
Essential is the shimmer
Of automatik teknicolour

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất