Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

Atta Boy Girl

Lời Bài Hát Atta Boy Girl

Lời Bài Hát Atta Boy Girl


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Atta Boy Girl:

Atta boy girl
That a-way to break my heart
Atta boy girl
Atta way to tear me apart
Yeah, you know how to do just what
To make me mad enough to blow my top
Well atta boy girl
Atta way to break my heart

Well, atta boy girl
Atta way to make me cry
Atta boy – boy
You make we wish i could die
Well, you took my young head and filled it full
Of pure d-b-u-double-l bull
Well atta boy girl
Atta way to make me cry

Yes, and i’m just a sad and lonely guy
And it’s all because, all you do
Is make me sit around feelin’ blue

Atta boy girl
Atta way to hurt my pride
Atta boy girl
You really tore me up inside
Yeah, you took me for all i had
I treated you too good – too bad
Well, atta boy girl
Atta way to hurt my pride

Mmm, and i’m just a sad and lonely guy
And it’s all because, all you do
Is make me sit around feelin’ blue

Well atta boy girl
Atta way to hurt my pride
Atta boy girl
You really tore me up inside
Yeah, you took me for all i had
I treated you too good – too bad
Well, atta boy girl
Atta way to hurt my pride
Break my heart
Make me cry…

Atta boy girl

Atta boy

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất