Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Ariel

Lời Bài Hát Ariel

Lời Bài Hát Ariel


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Ariel:

Golden midnight taking us across the water
(line…sounds vaguely like ‘holy love sing we’re falling close in every other’)
As dawn breaks i wonder
Sun’s growing cold
Ours is not to wonder
To never grow old
To never grow old
Oh ariel i (it?) will always feel right out here
(nearly unintelligible line)
Sister & brother
Never loved each other like this
(line)
And never fall
You never fall
Ariel

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất