Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Are We Afraid

Lời Bài Hát Are We Afraid

Lời Bài Hát Are We Afraid


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Are We Afraid:

Music by: glen phillips and toad
Lyrics by: glen phillips

Wasn’t it hard
And did we want penance
Summer’s so long
Colder men when their ice prayer never came
Didn’t we fight it
And weren’t we hard
Holding back a friend of mine
All the way coming home

Aren’t we the ones who never got tired?

Wasn’t it magic
The flames rolled and i said ok
Were we just asking
For something to come our way

Are we another, were we afraid?
Is there a hope that we’ll wait
To walk a time?
He’s a long road…

And i feel like a newborn again
But the night holds on
Hello, i’m coming home

Don’t we mind waiting
And are we ashamed
Coming here in the black dark night
And i don’t feel so strange

Are we the lady?
Were we afraid?
Are we the summer…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất