Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Antmusic

Lời Bài Hát Antmusic

Lời Bài Hát Antmusic


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Antmusic:

Adam ant/marco pirroni

Well i’m standing here looking at you
What do i see?
I’m looking straight through
It’s so sad
When you’re young
To be told
You’re having fun

So unplug the jukebox
And do us all a favour
That music’s lost its taste
So try another flavour –
"antmusic"

Well i’m standing here what do i see?
A big nothing
Threatening me
It’s so sad
When you’re young
To be told
You’re having fun

Don’t tread on an ant he’s done nothing to you
There might come a day
When he’s treading on you
Don’t tread on an ant you’ll end up black and blue
You cut off his head
Legs come looking for you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất