Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Annie Get Your Gun

Lời Bài Hát Annie Get Your Gun

Lời Bài Hát Annie Get Your Gun


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Annie Get Your Gun:

(difford/tilbrook)

She goes for her medical
She’s passed, it’s a miracle
She’s up over the moon
She whistles nonsense tunes
She wants drinks for everyone
She’s found a chord that she can strum
Emotions leaking out
Her paint’s all over town
What’s that she’s playing?
(annie get your gun)
What’s that she’s taking?
(the song has to be sung)
She’s gone electric
(annie wipe them out)
That’s unexpected
(strum that thing and shout)
Don’t pull that trigger
(annie get your gun)
Don’t shoot that singer
(you’re shooting number one)

He’s not into miracles
Sees life all too cynical
The cat has got his tongue
Now she bangs on his drum
He says pull the other one
Bells ring, look what you have done
Emotions leaking out
Her paint’s all over town

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất