Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

Angel Mine

Lời Bài Hát Angel Mine

Lời Bài Hát Angel Mine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Angel Mine:

This is a poem by jack kerouac, from pomes all sizes.
Jeff and inger lorre performed it on the compilation kerouac – kicks joy darkness.

Angel mine be you fine
Angel divine

Angel milk what’s your ilk
Angel bilk

Angel cash angel smash
Angel hash

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất