Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

Angel Mine

Lời Bài Hát Angel Mine

Lời Bài Hát Angel Mine


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Angel Mine:

This is a poem by jack kerouac, from pomes all sizes.
Jeff and inger lorre performed it on the compilation kerouac – kicks joy darkness.

Angel mine be you fine
Angel divine

Angel milk what’s your ilk
Angel bilk

Angel cash angel smash
Angel hash

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất