Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương… rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại.

Amereicha

Lời Bài Hát Amereicha

Lời Bài Hát Amereicha


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Amereicha:

In ’36 the world’s teams
Played up, played up, and played the game
Runners, jumpers, footballers
All sieg-heilling the fuhrer
Not so the black americans
Who, point-blank, refused
And on returning home from this precedent
Were refused a meeting with the president

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất