Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Amereicha

Lời Bài Hát Amereicha

Lời Bài Hát Amereicha


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Amereicha:

In ’36 the world’s teams
Played up, played up, and played the game
Runners, jumpers, footballers
All sieg-heilling the fuhrer
Not so the black americans
Who, point-blank, refused
And on returning home from this precedent
Were refused a meeting with the president

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất