Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Amazing Grace

Lời Bài Hát Amazing Grace

Lời Bài Hát Amazing Grace


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Amazing Grace:

(newton)

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now i´m found
Was blind but now i see
’twas grace that taught my heart to fear
And grace my fear relieved
How precious did that grace appear
The hour i first believed
We’re been there ten thousand years
Bright, shiny as the sun
We´re no less days to sing god´s praise
Then when we first begun

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất