Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

All You Want Is Heaven

Lời Bài Hát All You Want Is Heaven

Lời Bài Hát All You Want Is Heaven


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All You Want Is Heaven:

Words & music: j. oates

What’s the point of standing
Ten feet tall if you never learn to fall
If you want to win you’ve got to play the game
But if you lose you must accept the pain
So don’t reach for the sky if
All you want is heaven.
Reason makes us human
But love makes us believe we can conquer all
I ask for fire and you give me rain
I ask for nothing and you give the same
And i’d give you the sky but
All you want is heaven.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất