Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

All We Need Is A Dream

Lời Bài Hát All We Need Is A Dream

Lời Bài Hát All We Need Is A Dream


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All We Need Is A Dream:

Hello, hello
Is there anyone?
You don’t know
How i’ve searched, searched the world for you
Hello, hello
Is there any place
A thousand hearts, a million miles of dreams and thoughts of you
All right
It’s been a long time [comin’ / gettin’] to you
All right
I’m a-comin’ for you, well
All we need, we need is a dream
All we neeed is a night
All we need is a night to call our own
All we need, we need is a dream
All we need is one night
All we need is a dream to call our own
All we need…
Hello, hello
It’s for everyone
That you know who needs someone
To help you make it through

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất