Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

All We Need Is A Dream

Lời Bài Hát All We Need Is A Dream

Lời Bài Hát All We Need Is A Dream


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All We Need Is A Dream:

Hello, hello
Is there anyone?
You don’t know
How i’ve searched, searched the world for you
Hello, hello
Is there any place
A thousand hearts, a million miles of dreams and thoughts of you
All right
It’s been a long time [comin’ / gettin’] to you
All right
I’m a-comin’ for you, well
All we need, we need is a dream
All we neeed is a night
All we need is a night to call our own
All we need, we need is a dream
All we need is one night
All we need is a dream to call our own
All we need…
Hello, hello
It’s for everyone
That you know who needs someone
To help you make it through

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất