Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

All We Know

Lời Bài Hát All We Know

Lời Bài Hát All We Know


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All We Know:

ALL WE KNOW

All we see is all we know
And all we know we see
Deep inside I thought you knew me
All we know we see

All the seeds we’ve planted bloom
Into our New Orleans
Lonely faces staring at me
All we know we see

Now I am the one who
Now I am the one who sees through you
Now I am the one who
Now I am the one who sees through you

All the steeples standing proud
In spite of darker days
Blues keep raining
Child’s playing
All we know we see

Now I am the one who
Now I am the one who sees through you
Now I am the one who
I’m trying to find you
Standing beside you
I am the one who sees through you

All we see is all we know
And all we know we see

Now I am the one who
Now I am the one who sees through you
Now I am the one who
I’m trying to find you
Standing beside you
I am the one who sees through you
I am the one who
Who sees through you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất