Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

All We Ever Wanted Was Everything

Lời Bài Hát All We Ever Wanted Was Everything

Lời Bài Hát All We Ever Wanted Was Everything


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All We Ever Wanted Was Everything:

All we ever wanted was everything
All we ever got was cold
Get up, eat jelly
Sandwich bars, and barbed wire
Squash every week into a day

The sound of drums is calling
The sound of the drum has called
Flash of youth shoot out of darkness
Factorytown

Oh to be the cream repeat

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất