Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

All We Ever Wanted Was Everything

Lời Bài Hát All We Ever Wanted Was Everything

Lời Bài Hát All We Ever Wanted Was Everything


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All We Ever Wanted Was Everything:

All we ever wanted was everything
All we ever got was cold
Get up, eat jelly
Sandwich bars, and barbed wire
Squash every week into a day

The sound of drums is calling
The sound of the drum has called
Flash of youth shoot out of darkness
Factorytown

Oh to be the cream repeat

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất