Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

All Tomorrow’s Parties

Lời Bài Hát All Tomorrow's Parties

Lời Bài Hát All Tomorrow’s Parties


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All Tomorrow’s Parties:

(l. reed)

And what costume shall the poor girl wear
To all tomorrow’s parties
A hand-me-down dress from who knows where
To all tomorrow’s parties

And where will she go and what shall she do
When midnight comes around
She’ll turn once more to sunday’s gown
And cry behind the door

And what costume shall the poor girl wear
To all tomorrow’s parties
Why silks and plumes of yesterday’s gowns
To all tomorrow’s parties

And what shall she do with thursday’s rags
When monday comes around
She’ll turn once more to sunday’s clown
And cry behind the door

And what costume shall the poor girl wear
To all tomorrow’s parties
For thursday’s child is sunday’s clown
For whom none will go mourning

A blackened shroud, a hand-me-down gown
Of rags and silks, a costume
Fit for one who sits and cries
For all tomorrow’s parties

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất