Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

All Shook Down

Lời Bài Hát All Shook Down

Lời Bài Hát All Shook Down


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All Shook Down:

Hollywood cops
Shoot each other in bed
And i wouldn’t go to see ’em
They put the checkbook to my head

Tinkertown liquors
Emperor’s checkers
Some shit on the needle
Like your record

The fifth gripping week
An absolute must
One of the years
Best ain’t say’in much
Throw’in us trunks
As we’re starting to drown
We’re all shook down
All shook down
Shook down
All shook down

She don’t do dance
And she don’t do us
The black and white blues
Oh yeah i got’em in color

The fifth gripping week
An absolute might
One of the years
Best in sight
They throw us trunks
Says we’re starting to drown
We’re all shook down
All shook down
All shook down
Shook down

Praises they sing
A register rings
One of the time
That nobody brings
Praises they sing
Shake my hand as i drown
All shook down
All shook down

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất