Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

All Our Past Times

Lời Bài Hát All Our Past Times

Lời Bài Hát All Our Past Times


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All Our Past Times:

By eric clapton and rick danko

I don’t want to be the one to say i’m sorry.
I don’t want to be the one to take the blame.
I don’t want to be the one to throw it over.
I don’t want to be the one to feel ashamed.

I don’t want to be the one who thinks of nothing.
I don’t want to be the one to tell you what you have seen.
After all this time, well i thought that you were mine.
I just want to be the one who would share this dream.

All our past times should be forgotten.
All our past times should be erased.
I don’t care how much it costs;
’cause i don’t count the loss
As long as i can see your face again.

You don’t have to tell me when you’re leaving,
If it’s half past one, if it’s maybe four.
It makes no difference where you think you’re going,
But please remember not to slam the door.

Chorus

Yes, i don’t care how much it costs;
You know i don’t count the loss
As long as i can see your face again.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất