Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

All Intensive Purposes

Lời Bài Hát All Intensive Purposes

Lời Bài Hát All Intensive Purposes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All Intensive Purposes:

Music & lyrics : mitch harris

Sympathise – simplify – magnify – to divide.
Isolate – zero in – intensify – to divide.

All intensive purposes.
All intensive purposes.

Pacify – dominate – fabricate – co-exist.
Animate – motivate – instigate – to divide.

All intensive purposes.
All intensive purposes.

A functional virus – sent in asylum.
Sever relationships – independently.
Isolate the problem – with persuasion.
Another setback – to live a life condemned.
Eyes upon one and we are bombarded.
Perseverance – or persevere awayance.
(life) the veil of secrecy – set the example.
Declare significance – a voice that disagrees.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất