Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

All Intensive Purposes

Lời Bài Hát All Intensive Purposes

Lời Bài Hát All Intensive Purposes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All Intensive Purposes:

Music & lyrics : mitch harris

Sympathise – simplify – magnify – to divide.
Isolate – zero in – intensify – to divide.

All intensive purposes.
All intensive purposes.

Pacify – dominate – fabricate – co-exist.
Animate – motivate – instigate – to divide.

All intensive purposes.
All intensive purposes.

A functional virus – sent in asylum.
Sever relationships – independently.
Isolate the problem – with persuasion.
Another setback – to live a life condemned.
Eyes upon one and we are bombarded.
Perseverance – or persevere awayance.
(life) the veil of secrecy – set the example.
Declare significance – a voice that disagrees.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất