Bạn thân! Biết hết tất cả những chuyện mất mặt của bạn, nhưng vì hình tượng tốt đẹp của bạn mà giữ bí mật không hé nửa lời.

All I Really Want To Do

Lời Bài Hát All I Really Want To Do

Lời Bài Hát All I Really Want To Do


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát All I Really Want To Do:

(dylan)
All i really want to do is baby be friends with you

I don’t want to compete with you
Beat or cheat or mistreat you
Classify ya, simplify ya, deny, defy or crucify you

All i really want to do is baby be friends with you
Baby be friends with you

No, i ain’t lookin to fight with you
Frighten you, up-tighten you
Bring you down or chain you down
Drag you down, or bring you down

Chorus x2

I don’t want to meet your kin
Make you spin or do you in
Or select you or dissect you
Or respect you or reject you

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất