Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

Alive

Lời Bài Hát Alive

Lời Bài Hát Alive


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Alive:

(i.monteiro)
Originally performed by the drugstore. jeff performed it live at mercury lounge, new york, on december 31 1995.
I
I feel the time is coming
I
I walk into your eyes

Oh, i don’t care if the clock is turning
Cause i’m going to the other side
You either die
Or you keep on burning alive
And i am burning

I
I walked a long long distance
I
I’m feeling sore inside
Oh, i don’t care if the sky is falling
Cause i’ll never get to see the light

You either die
Or you keep on burning alive
And i am burning
And i am burning

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất