"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Alimony

Lời Bài Hát Alimony

Lời Bài Hát Alimony


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Alimony:

Here she comes now, wants her alimony
Bleedin’ me dry as a bony bony
Workin’ three jobs just to stay in debt now
Well, first she took my nest egg then she took the nest
I said yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah)

(Yeah) ‘Cause she took my house (alimony), my car (alimony)
My shoes (alimony) and my toothbrush too (alimony)
Too bad (alimony), so sad (alimony)
Ah-she got (alimony), got the gift of grab (alimony)
I’m in debt (debt), debt (debt), debt (debt), debt (debt), debt (debt), debt (debt)

Lawyer’s callin’ me on the telephony
Tryin’ to squeeze some blood from a stonee-stony
Ooh, I took her for better or for worse, yeah
Then she took me for everything, yeah everything
She could get (get), get (get), get (get), get (get), get (get)

(Get) Well I’m out of cash (alimony), no dough (alimony)
I’m broke (alimony), it’s no joke (alimony)
The check’s in the mail (alimony), get off (alimony)
My back (alimony), cut me some slack (alimony)
I said yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah)

(Ooh, I want my alimo-mo-mony) Oh you do
(Ooh, I want my alimo-mo-mony) Is it due
(Ooh, I want my alimo-mo-mony) Or you’ll sue
(Ooh, I want my alimo-mo-mony)

Alimony (yeah), mony (yeah)
Yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah), yeah (yeah)

Wow

(cash register "ching")

(Alimony, alimony, alimony) I said (alimony)
Come on, come on, come on

Alimony, alimony, alimony
Bleed me dry (alimony)

I said no (no), oh no (no)
No (no), no (no), no (no), no (no), no (no)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất