Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Afterimage

Lời Bài Hát Afterimage

Lời Bài Hát Afterimage


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Afterimage:

Suddenly, you were gone
From all the lives you left your mark upon

I remember
How we talked and drank into the misty dawn
I hear the voices

We ran by the water on the wet summer lawn
I see the footprints
I remember

I feel the way you would
I feel the way you would

Tried to believe but you know it’s no good
This is something that just can’t be understood

I remember
The shouts of joy skiing fast through the woods
I hear the echoes

I learned your love for life,
I feel the way that you would
I feel your presence
I remember

I feel the way you would
This just can’t be understood…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất