Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

After You’ve Gone

Lời Bài Hát After You've Gone

Lời Bài Hát After You’ve Gone


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát After You’ve Gone:

Creamer, dayton

After you’ve gone and left me crying,
After you’ve gone there’s no denying,
You’ll feel blue, you’ll feel sad,
You’ll miss the dearest pal you ever had.
There’ll come a time, don’t you forget it,
There’ll come a time when you’ll regret it.

Some day when you grow lonely,
Your heart will break like mine and you’ll want me only,
After you’ve gone, after you’ve gone away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất