"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

A Whistling Tune

Lời Bài Hát A Whistling Tune

Lời Bài Hát A Whistling Tune


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Whistling Tune:

(words & music by edwards – david)
Did you ever notice when the sun goes down
Out of nowhere comes a strange and pretty sound
It’s a whistling tune for walking in the night
If you listen you can hear it in the breeze
Specially when the breeze is drifting through the trees

It’s a whistling tune for walking in the night
And the murmuring waters sing the song
The echoing mountains hum along
The whispering valleys fill the air
With a whistling tune our hearts can share

It’s so wonderful to walk beneath the moon
Listening to old mother nature’s favorite tune
It’s a whistling tune for walking in the night

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất