Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

A Thing Going On

Lời Bài Hát A Thing Going On

Lời Bài Hát A Thing Going On


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Thing Going On:

Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on
Ain’t nothing to it
Got to get down and do it
I tell you the truth
Ain’t jivin’ you
Lord, lord, we got a thing going on
Something in this place
It’s on every face
It’s catching fever
You just can’t leave her
Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on
What we gonna do
We’re gonna roll through
Do it right, keep it light
Lord, lord, we got a thing going on
Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất