Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

A Thing Going On

Lời Bài Hát A Thing Going On

Lời Bài Hát A Thing Going On


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Thing Going On:

Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on
Ain’t nothing to it
Got to get down and do it
I tell you the truth
Ain’t jivin’ you
Lord, lord, we got a thing going on
Something in this place
It’s on every face
It’s catching fever
You just can’t leave her
Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on
What we gonna do
We’re gonna roll through
Do it right, keep it light
Lord, lord, we got a thing going on
Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất