Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

A Thing Going On

Lời Bài Hát A Thing Going On

Lời Bài Hát A Thing Going On


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Thing Going On:

Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on
Ain’t nothing to it
Got to get down and do it
I tell you the truth
Ain’t jivin’ you
Lord, lord, we got a thing going on
Something in this place
It’s on every face
It’s catching fever
You just can’t leave her
Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on
What we gonna do
We’re gonna roll through
Do it right, keep it light
Lord, lord, we got a thing going on
Look here we got a thing going on
Never fear we got a thing going on

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất