Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

A Stranger

Lời Bài Hát A Stranger

Lời Bài Hát A Stranger


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Stranger:

Cast the calming apple
Up and over satellites
To draw out the timid wild one
To convince you it’s alright
And I listen for the whisper
Of your sweet insanity
While I formulate denials
Of your effect on me

You’re a stranger
So what do I care
You vanish today
Not the first time I hear
All the lies

What am I to do with all this silence
Shy away, shy away phantom
Run away terrified child
Won’t you move away, you fucking tornado
I’m better off without you
Tearing my will down

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất