Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

A New Hope

Lời Bài Hát A New Hope

Lời Bài Hát A New Hope


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A New Hope:

Amy’s going back to school today
Elation, jubilation screams from her face
Did the halls smell of gunpowder still
What made the human heart dark enough to kill?

A new hope
Where is your freedom
A new hope cast off your burdens

A darker world was behind this one
Cryptic it hides beneath perception
We all saw it on that day
Stunned we stood stuttering
What did the news say

A new hope
Where is your freedom
A new hope
Here is your freedom

Peace fills us
Amy’s going back to school todayElation,
jubilation screams from her face
Did the halls smell of gunpowder still
What made the human heart dark enough to kill?

A new hope
Where is your freedom
A new hope cast off your burdens

A darker world was behind this one
Cryptic it hides beneath perception
We all saw it on that day
Stunned we stood stuttering
What did the news say

A new hope
Where is your freedom
A new hope
Here is your
freedom

Peace fills us
By hope we steer
Our dark hearts salvage

We live without fear

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất