Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

A.K.A. I-D-I-O-T

Lời Bài Hát A.K.A. I-D-I-O-T

Lời Bài Hát A.K.A. I-D-I-O-T


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A.K.A. I-D-I-O-T:

You laugh at me and call me i-d-i-o-t.
You laugh and turn your back cause I’m not like you’re supposed to be.
But it’s not a question – a question of low iq.
Cause if it was well then the answer wouldn’t be me but you.
a.k.a i-d-i-o-t, don’t know who the hell
I’m supposed to be i-d-i-o-t a.k.a i-d-i-o-t, yeah thats me i-d-i-o-t.
I put with being laughed at cause I put up with being me.
And then on artificial someone says I’m the i-d-i-o-t.
But I got motivation yeah I pretty much love it all.
To make your artificial nation stumble and fall.
I know that I’m a screw up.
I know I’m in a band.
I know that I am up against a mighty mighty man.
But I’m satisfied with being, being one of the lucky few.
Who’ll be the ones laughing knowing that the joke is gonna be on you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất