Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

A.K.A. I-D-I-O-T

Lời Bài Hát A.K.A. I-D-I-O-T

Lời Bài Hát A.K.A. I-D-I-O-T


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A.K.A. I-D-I-O-T:

You laugh at me and call me i-d-i-o-t.
You laugh and turn your back cause I’m not like you’re supposed to be.
But it’s not a question – a question of low iq.
Cause if it was well then the answer wouldn’t be me but you.
a.k.a i-d-i-o-t, don’t know who the hell
I’m supposed to be i-d-i-o-t a.k.a i-d-i-o-t, yeah thats me i-d-i-o-t.
I put with being laughed at cause I put up with being me.
And then on artificial someone says I’m the i-d-i-o-t.
But I got motivation yeah I pretty much love it all.
To make your artificial nation stumble and fall.
I know that I’m a screw up.
I know I’m in a band.
I know that I am up against a mighty mighty man.
But I’m satisfied with being, being one of the lucky few.
Who’ll be the ones laughing knowing that the joke is gonna be on you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất