Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

A Circle Of One

Lời Bài Hát A Circle Of One

Lời Bài Hát A Circle Of One


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát A Circle Of One:

Came to the end,
Once again,
Start over now.
Just can’t win.

Do it all again.
Go ahead, defy your better judgement.
Slide right to the bottom,
Climb back up again.

Came to the end,
Once again,
Start over now.
Just can’t win.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất