"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

1-2-3

Lời Bài Hát 1-2-3

Lời Bài Hát 1-2-3


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát 1-2-3:

Once opon a time
two, two, hearts felt the same way,
But three, three, three, nights ago
you told me you don’t know (wich way)
Wich way ya gonna go
(ohhhh)
Truth ain’t easy but please, please,please me
It’s time you made up your mind
(I don’t wanna cry, don’t wanna be treated like a loser)

(Chours)
1,2.3
Your fallin’ in love with me
I’m falling into your life
Your life
(Faster than the speed of light)
And 1,2,3 you don’t wanna hear from me!
But if it can’t be like before!
(tell me what)
Tell me what love is for

So fly just flied away
And don’t think I can’t take it
(hoohoo)
Cause you, you, you otta know
That if ya let me go
(ya throw)
Your gonnoa throw it all away
(ohhh)
Truth ain’t easy but please, please, please me
It’s time you made up your mind
(I don’t wanna cry don’t wanna be treated like a loser)

(Chorus)
"Chorus Repeated"

(1-2-3)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất