Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Your Wildest Dreams

Lời Bài Hát Your Wildest Dreams

Lời Bài Hát Your Wildest Dreams


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Your Wildest Dreams:

Once upon a time
Once when you were mine
I remember skies
Reflected in your eyes
I wonder where you are
I wonder if you
Think about me
Once upon a time
In your wildest dreams

Once the world was new
Our bodies felt the morning dew
That greets the brand new day
We couldn’t tear ourselves away
I wonder if you care
I wonder if you still remember
Once upon a time
In your wildest dreams

And when the music plays
And when the words are
Touched with sorrow
When the music plays
I hear the sound
I had to follow
Once upon a time
Once beneath the stars
The universe was ours
Love was all we knew
And all i knew was you
I wonder if you know
I wonder if you think about it
Once upon a time
In your wildest dreams

And when the music plays
And when the words are
Touched with sorrow
When the music plays
And when the music plays
I hear the sound
I had to follow
Once upon a time

Once upon a time
Once when you were mine
I remember skies
Mirrored in your eyes
I wonder where you are
I wonder if you
Think about me
Once upon a time
In your wildest dreams
In your wildest dreams
In your wildest dreams

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất