Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

You Wouldn’t Know Love

Lời Bài Hát You Wouldn't Know Love

Lời Bài Hát You Wouldn’t Know Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Wouldn’t Know Love:

I walked down the street
People passing me by
They just look me up and down
But they don’t look me in the eye
I’m just another stranger
In my own home town
Looking for an angel
But heaven can’t be found

I say hey, are you lonely tonight?
Hey, hey, hey I’m gonna make it through
But that don’t make it right

CHORUS:
Does anybody really fall in love anymore?
Does anybody really give their heart to somebody?
Does anybody really ever open that door?
I know, I know you’ve got to love somebody
I know, I know I’ve got to find somebody to love

There’s a sad face in the mirror
And I’m sad to say it’s mine
Like a ghost up in the attic
Only love can set him free
I’ve been running around in circles
On this roller coaster ride
There’s a lonely world around me
I get sucked in by the tide
I say hey, love ain’t no crime
So why is everybody so afraid to cross that line?

Chorus

Hey, hey, hey I’ll be all right
‘Cause I know that someone somewhere’s
Gonna say these words tonight

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất